Logotip del Club Natació Terrassa
Club Natació Terrassa
Institucional

Convocatòria Assemblea General Ordinària

Premsa Club Natació Terrassa
Premsa Club Natació Terrassa

Convocatòria d’Assemblea General Ordinària de Socis Compromissaris

 

 

Dia: Dilluns 16 de desembre de 2019

Hora: 19.00h

Lloc: ANTIC BAR RESTAURANT (al costat del Saló Social)

 

 

ORDRE DEL DIA

 

1.- Obertura de l’Assemblea per la presidència.

 

2.- Nomenament de 2 interventors.

 

3.- Aprovació, si s’escau, de l’Acta de la reunió anterior.

 

4.- Presentació i aprovació, si s’escau, de la relació de socis honoraris i de mèrit.

 

5.- Presentació i aprovació, si s’escau, de la memòria de les activitats 2018-2019.

 

6.- Presentació i aprovació, si s’escau, de la liquidació de l’exercici econòmic 2018-2019 amb el tancament del balanç, el compte de resultats i l’informe dels auditors.

 

7.- Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost per a la temporada 2019-2020.

 

8.- Proposta i aprovació, si s’escau, de la creació de noves seccions esportives al Club.

 

9.- Proposta i aprovació, si s’escau, d’adhesió al Codi Ètic de la FC de Fútbol.

 

10.- Proposta i aprovació, si s’escau, de nomenament del Síndic del Soci.

 

11.- Propostes dels socis*.

 

12.- Precs i preguntes.

 

 

*Les propostes de socis/es seran admeses sempre que tinguin com a mínim el suport del 5 % dels socis/es numeraris del Club, s’hauran de formular per escrit, anar signades pels sol·licitants degudament identificats/des i ser lliurades a la secretaria del Club amb 15 dies d’antelació, com a mínim, a la data assenyalada per a la celebració de l’Assemblea.

 

 

Força, Terrassa!

Icona de l'aplicació Mi Club Online

Aplicació

Descarrega l’aplicació Mi Club Online al teu mòbil. Un cop instal·lada, escaneja el següent codi QR quan t’ho sol·liciti. D’aquesta manera, es carregarà l’àrea de socis/es del club i podràs iniciar sessió amb el teu codi d’usuari i contrasenya (prem aquí si has oblidat alguna d’aquestes dades).

Codi: GkYTJ1Ir56

Política de cessió de dades

* Li informem que, en compliment del que preveu la normativa aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal (Reglament Europeu de Protecció de Dades (UE 2016/679) i Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales), les dades sol·licitades en el present document passaran a formar part d’un fitxer titularitat i responsabilitat de CLUB NATACIÓ TERRASSA, amb domicili a Avinguda de l’Abat Marcet, s/n · 08225 · Terrassa, i proveïda de CIF G08360463, Club privat inscrit en el Registre de Clubs i Associacions Esportives, amb el nombre 3163.

Informació bàsica de Protecció de Dades
ResponsableCLUB NATACIÓ TERRASSA
FinalitatRecollida de dades amb formulari de contacte
LegitimacióConsentiment explícit de l’interessat/da
DestinatarisNo se cediran dades a tercers, excepte obligació legal
DretsAccés, rectificació, cancel·lació, oposició, així com la resta de drets recollits en la normativa Europea
Informació addicionalPot accedir a la informació detallada de Protecció de Dades a la pagina web del Club, https://clubnatacioterrassa.cat/avis-legal/


El soci / usuari coneix i consent el tractament de les seves dades per a les finalitats descrites, i en aquells casos que es requereixi del seu consentiment,  podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, així com la resta de drets recollits en la normativa Europea, mitjançant correu electrònic al Delegat de Protecció de Dades a l’adreça rgpd@clubnatacioterrassa.cat, identificant-se com a soci / usuari o representant legal, especificant l’exercici dels seus drets en la seva sol·licitud, o bé exercitar els seus drets per comunicació postal, per correu ordinari a l’adreça (domicili social) anteriorment indicada.