Logotip del Club Natació Terrassa
Logotip del Club Natació Terrassa
Club Natació Terrassa

Objectius de Desenvolupament Sostenibles

Tot i que, el Club Natació Terrassa porta sobre l’esquena moltes accions en relació a la sostenibilitat, volem comunicar de forma oficial el compromis i l’adhesió als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). 

Els objectius que més ens representen en relació al tipus d’empresa i per tant, el tipus de serveis que oferim són: 

 1. Fi de la pobresa
 2. Fam zero
 3. Salut i benestar
 4. Igualtat de gènere
 5.  Energia assequible i no contaminant
 6. Indústria, innovació i infraestructura
 7. Reducció de les desigualtats
 8. Producció i consum responsables
 9. Acció pel clima

PLA DE DESCARBONITZACIÓ

Començarem explicant el pla de descarbonització que estem realitzant a les nostres instal·lacions, que fa referencia a la part de sostenibilitat i canvi climatic, en concret els objectius 7, 12 i 13.  

Aquest pla consisteix a calcular la nostra petjada de carboni per saber on estem i reduir-la com a objectiu principal, a través d’una valoració i execució d’accions que ens ajudin a reduir aquestes emissions.  

El Club Natació Terrassa comparteix un espai esportiu de la ciutat de Terrassa construït per les Olimpíades de Barcelona de 1992. Els edificis estan construïts en diferents fases, la primera per les olimpíades de 1992 de Barcelona, el segon per la construcció de la piscina olímpica al 1998 i finalment l’edifici principal de 2004. 

El centre desenvolupa activitats esportives diferenciades, amb més especialitat a esports aquàtics i de forma professional, com el waterpolo. Per altre costat, desenvolupen esports a l’aire lliure, com el pàdel o el tenis al Pla de Bon Aire, piscines i esports d’equips com basquet o vòlei. L’espai d’aquests últims eren oberts, però es van tancar concretaemnt al 2018 en edificis com a pavellons. 

Aquest pla presenta els seguents objectius o resultats esperats: 

Millores planificades: 

Fase 0: 

 1. Substitució global de làmpades i lluminàries per tecnologia LED. 

   

Fase 1: 

 1. Modificació hidràulica: utilitzar la instal·lació de solar tèrmica per l’ACS instantània, per ús als vestidors generals i dels esportistes.  

   

 2. ACS en els pavellons: Nova instal·lació d’ACS instantània pels pavellons des de la sala de calderes (àrea 92) i generació de calor en la sala de calderes (àrea 98). 
   
 3. Nova climatització i ventilació dels espais de l’àrea 92. 

   

Fase 2: 

 1. Climatització d’alt rendiment i baix consum per l’àrea 98. 

   

 2. Canvi dels 2 deshumectadors de la piscina olímpica.

   

Fase 3: 

 1. Climatització d’alt rendiment i baix consum en l’edifici principal.

   

 2. Canvi dels deshumectadors de la piscina lúdica, de la piscina coberta i de l’àrea termal.

   

Fase 4: 

 1. Redisseny del col·lector de l’edifici principal.

   

 2. Sistema de reciclat d’aigua en les piscines per l’aprofitament i reciclat d’aigua d’aportació.

   

 3. Incorporació de mantes tèrmiques a les piscines.
   

Fase 5: 

 1. Substitució de calderes de l’edifici principal per equips d’aerotèrmia  o tecnologia neutra en carboni. 

 

Dintre d’aquestes accions estan com a objectius principals: 

 • Assegurar la funcionalitat i fiabilitat de l’activitat del Club. 
 • Disminuir la freqüència d’avaries/incidències. 
 • Augmentar el confort (climatització individualitzada i ACS on ara només hi ha calefacció). 
 • Avançar-se a canvis normatius i legislació MA. 
 • Facilitar la gestió de nous requeriments de servei. 
 • Reduir costos (reparacions) i recursos primaris*. 
 • Possibilitat de Monetitzar estalvis via CAE’s (RD36/2023). 
 • Possibilitat de finançar via actuacions via subvencions/crèdits tous i/o avantatges fiscals d’àmbits autonòmic, estatal i europeu: 
 • Posicionar la imatge del club. 
 • Alinear els objectius de reducció d’emissions amb polítiques públiques. 
 • Comunicar el càlcul i reducció d’emissions (GEH)/petjada hídrica,  
 • Refermant el compromís envers l’entorn i el medi ambient. 
 • Incrementant de la identitat del soci amb el Club,. 
 • Involucrant el club en iniciatives ambientals i d’estalvi. 
 • Enfortint el polinomi medi ambient – Salut – Benestar. 
 • Possibilitat d’adherir-se a vàries iniciatives com son: 
 • ESCACC30 (Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic H2030). 
 • Acords Voluntaris (Generalitat de Catalunya). 
 • Possibilitat de registre de la petjada de Carboni (MITECO) podent acreditar reduccions/compensacions d’emissions. 
 • Millorar les opcions de certificació en sostenibilitat i/o medi ambient.   

PLA DE DESPLAÇAMENT D'EMPRESES

És un conjunt d’actuacions que pretenen optimitzar la mobilitat dels treballadors/es, els socis i els proveïdors que treballen amb nosaltres, afavorint l’ús de modes de transport alternatius al vehicle privat, i racionalitzar l’ús del cotxe. Aquest, també permet assolir beneficis tant per als treballadors/es com per l’empresa.   Concerneix els desplaçaments relacionats amb l’activitat professional, o sigui tant els trajectes entre el domicili I el lloc de treball com els desplaçaments professionals dels treballadors/es, col·laboradors i clients i te una vigència de sis anys.  Beneficis: 
 • Reducció de costos fixos associats al transport i als desplaçaments.  
 • Increment de la productivitat en les hores treballades, reducció de les baixes laborals i més bon estat d’ànim dels treballadors/es.  
 • Cohesió més gran de la plantilla pel fet de compartir el desplaçament, i tractament més equitatiu del personal en funció de l’interès general.  
 • Nombre superior de treballadors/es potencials atesa la no-discriminació en funció de la disponibilitat del vehicle privat.  
 • Millora de la imatge de l’empresa pel seu compromís amb un procés cívic i responsable. 
 • Increment de l’espai disponible gràcies a la consegüent reducció de places d’aparcament.  
 • El PDE es pot incorporar a les polítiques de gestió de la qualitat, gestió mediambiental i gestió de recursos humans. 
 • Disminució dels costos dels desplaçaments.  
 • Desplaçaments més confortables, reducció dels nivells d’estrès, disminució de les pèrdues de temps lligades al transport i increment de la puntualitat.  
 • Disminució del risc d’accidents, possibilitat de compartir el temps de viatge amb companys o aprofitar-lo per a altres activitats (lectura, descans).  
 • No discriminació segons disponibilitat de vehicle privat. 

sostenibilitat i eficiència energètica

Moltes de les mesures son també inversions amb un gran impacte econòmic pel club com per exemple, la Fase 0 del pla de descarbonització, que ha generat un ingrés de aproximadament 200k € entre subvencions i CAEs a mes, genera un estalvi econòmic mensual en forma d’estalvi d’electricitat que ja s’està veient repercutit en els comptes. Aquest es l’objectiu i per tant, el mateix passarà amb les fases següents d’aquest pla. 

A part d’aixó, el Club participa en la mobilitat sostenible amb diferents mesures: 

 • Implementació de columnes recarrega de cotxes elèctrics al pàrquing. 
 • Ampliació del pàrquing bici per foment mobilitat sostenible. 

 

Per últim, aviat tindrem en col·laboració amb l’Ajuntament una planta fotovoltaica. 

sequera

A Catalunya, ens trobem en un estat de sequera molt greu degut a que les pluges tenen un caràcter irregular i amb una frequencia baixa, i això, ens fa especialment vulnerables a patir aquests episodis de sequera.  

Per això, hem de prendre mesures i adaptarnos a les actuacions que l’ajuntament ens transmet pel bé del mediambient i de tots. Aquestes son algunes de les accions que fem des de l’entitat: 

 • Reducció de la pressió general de la Xarxa pública de 3,5 kg. a 3kg.  
 • Tancament del 50% de les dutxes. Una setmana les parells i la següent les imparells. Les dutxes hauran de ser d’un temops màxim de 4 minuts. 
 • Anular el reg del camp de futbol. 
 • Missatge veu cada hora a les instal·lacions en les que es recorda que les dutxes han de ser de 4 minuts a causa de la sequera. 
 • Eliminar les zones verdes al parc infantil i parar recs a les zones verdes.  
 • Cartelleria per tot el Club on l’aigua es important, es a dir, sobretot els vestuaris. 
 • Brides als polsadors de les aixetes per no malbaratar tanta quantitat d’aigua. 
 • Canvi de la sorra dels filtres de la piscina de 50 metres per vidre AFM, aquest permet un  estalvi de fins un 50% amb els rentats de filtres.  

Seguirem actuant en relació a la millora de la situació i dacord amb les actuacions de l’ajuntament per tal d’ajudar al màxim a revertir la situació tan greu de sequera actual. 

IGUALTAT DE GÈNERE

Des del Club estem prenent mesures per ser més conscients de la igualtat de gènere. I ara, amb el nostre compromis amb els ODS, ho volem potenciar molt més. En concret les nostres accions i futures mesures estan estretament relacionades amb els punts 5 i 10 d’aquests Objectius de Desenvolupament Sostenibles. 

 • Estem promovent els equips esportius femenins cada cop més. A finals del 2023 vam incorporar a la secció de futbol quatre equips femenins. A les demés seccions hi ha ambdues vertents. Volem incrementar l’esport femení, ja sigui com a esportistes, entrenadores, delegades o directives. 
 • Un cop finalizada la temporada, es premia tant al millor entrenador com entrenadora, jugador i jugadora de tot el Club. 
 • Ens adherim al dia de la dona (8M) creant accions per donar veu i visibilitat a aquell dia, fet que tothom se senti comode i participi de forma voluntàra a crear sororitat per tal de posicionar la nostra entitat a favor de la igualtat. 
 • La Junta Directiva esta formada per 4 dones i 5 homes, una direcció de l’entitat igualitària. 
 • Organització de partits femenins com la Champions i donar visibilitat per igualar la participació de públic o repercusió als MMCC i representació d’autoritats per tal de donar-li la importància que mereix. 

Ens hem proposat que a totes les accions estiguin pensades per que es tingui en compte que hi ha una desigualtat a la forma de pensar dins la societat i per tant, han de ser analitzades per poder representar aquesta igualtat que volem aconseguir. 

Volem també, que el Club Natació Terrassa sigui un lloc segur per tot tipus de gent i que cada cop es doni més visibilitat a les dones del que s’ha fet anteriorment. 

Aplicació

Descarrega l’aplicació Mi Club Online al teu mòbil. Un cop instal·lada, escaneja el següent codi QR quan t’ho sol·liciti. D’aquesta manera, es carregarà l’àrea de socis/es del club i podràs iniciar sessió amb el teu codi d’usuari i contrasenya (prem aquí si has oblidat alguna d’aquestes dades).

Codi: GkYTJ1Ir56

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

L’informem que, en compliment del que preveu la normativa aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal (Reglament Europeu de Protecció de Dades (UE 2016/679) i Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals), les dades sol·licitades en quants formularis o espais en què es requereixi la seva identificació dins de la present pàgina web passaran a formar part d’un fitxer titularitat i responsabilitat de CLUB NATACIÓ TERRASSA, amb domicili a Avinguda de l’Abat Marcet, s/n · 08225 · Terrassa, i proveïda de CIF G08360463, Club privat inscrit en el Registre de Clubs i Associacions Esportives, amb el número 3163. L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació d’aquests termes. Si no està d’acord amb ells, li preguem que no utilitzi aquest lloc web.

Informació bàsica de Protecció de Dades
ResponsableCLUB NATACIÓ TERRASSA
FinalitatRecollida de dades amb formulari de contacte
LegitimacióConsentiment explícit de l’interessat/da
DestinatarisNo se cediran dades a tercers, excepte obligació legal
DretsAccés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament, i dret d’oposició a les decisions automatitzades (Clica aquí per sol·licitud de Drets ARCOPOL)
Informació addicionalPot accedir al detall de la Política de privacitat completa del Club Natació Terrassa a través del següent enllaç

El soci / usuari coneix i consent el tractament de les seves dades per a les finalitats descrites, i en aquells casos que es requereixi el seu consentiment, podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió (“dret a l’oblit”), oposició, portabilitat, limitació del tractament, i dret d’oposició a les decisions automatitzades (drets ARCOPOL) recollits al Reglament (UE) 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, a traves de l’espai web: https://clubnatacioterrassa.cat/club/proteccio-de-dades/, o bé exercir els seus drets per comunicació postal, per correu ordinari a l’adreça Avinguda de l’Abat Marcet, s/n · 08225 · Terrassa.

Els afectats també poden realitzar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) o de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).