Logotip del Club Natació Terrassa
Club Natació Terrassa

Comissió de Protecció dels Infants i Adolescents

El Club va posar en marxa a finals del 2021 la Comissió de Protecció dels infants/adolescents del Club Natació Terrassa. En ell s’inclou la Figura de la Delegada de Protecció tal com demana la Llei Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia front a la Violencia (LOPIVI), del juny de 2021.

En l’àmbit de l’esport i l’oci, aquesta Llei estableix la necessitat de comptar amb Protocols d’actuació davant la violència que caldrà que siguin aplicats a tots els centres esportius.

La Llei obliga a les entitats que duen a terme activitats esportives o d’oci amb infants o joves a designar la figura del delegat de Protecció. La Comissió està liderada per una membre de la junta formada en aquest àmbit i compta amb el suport de vàries professionals qualificades. L’objectiu d’aquesta és:

1. Prevenir

Les situacions de maltractaments o violència sexual en infants i adolescents en les activitats esportives.

2. Protegir

Els infants i adolescents que participen en les activitats esportives.

3. Detectar

Les situacions de maltractaments o violència sexual que poden patir els infants i adolescents que desenvolupen activitats esportives, en qualsevol àmbit.

4. Comunicar i notificar

A les entitats competents: Els supòsits d’indicis o certesa de maltractaments o de violència sexual.

 

Des del Club s’està:

  • Formant a tots els tècnics i totes les tècniques que treballen amb infants o contacte directe per tal que tinguin coneixement de la Comissió i com actuar davant d’aquestes situacions.
  • Treballant en mecanismes d’informació a pares i infants/esportistes.
  • Posant a disposició de tothom, que consideri necessari posar-se en contacte amb aquesta Comissió, el correu electrònic protecciocnt@clubnatacioterrassa.cat.
Icona de l'aplicació Mi Club Online

Aplicació

Descarrega l’aplicació Mi Club Online al teu mòbil. Un cop instal·lada, escaneja el següent codi QR quan t’ho sol·liciti. D’aquesta manera, es carregarà l’àrea de socis/es del club i podràs iniciar sessió amb el teu codi d’usuari i contrasenya (prem aquí si has oblidat alguna d’aquestes dades).

Codi: GkYTJ1Ir56

Política de cessió de dades

* Li informem que, en compliment del que preveu la normativa aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal (Reglament Europeu de Protecció de Dades (UE 2016/679) i Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales), les dades sol·licitades en el present document passaran a formar part d’un fitxer titularitat i responsabilitat de CLUB NATACIÓ TERRASSA, amb domicili a Avinguda de l’Abat Marcet, s/n · 08225 · Terrassa, i proveïda de CIF G08360463, Club privat inscrit en el Registre de Clubs i Associacions Esportives, amb el nombre 3163.

Informació bàsica de Protecció de Dades
ResponsableCLUB NATACIÓ TERRASSA
FinalitatRecollida de dades amb formulari de contacte
LegitimacióConsentiment explícit de l’interessat/da
DestinatarisNo se cediran dades a tercers, excepte obligació legal
DretsAccés, rectificació, cancel·lació, oposició, així com la resta de drets recollits en la normativa Europea
Informació addicionalPot accedir a la informació detallada de Protecció de Dades a la pagina web del Club, https://clubnatacioterrassa.cat/avis-legal/


El soci / usuari coneix i consent el tractament de les seves dades per a les finalitats descrites, i en aquells casos que es requereixi del seu consentiment,  podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, així com la resta de drets recollits en la normativa Europea, mitjançant correu electrònic al Delegat de Protecció de Dades a l’adreça rgpd@clubnatacioterrassa.cat, identificant-se com a soci / usuari o representant legal, especificant l’exercici dels seus drets en la seva sol·licitud, o bé exercitar els seus drets per comunicació postal, per correu ordinari a l’adreça (domicili social) anteriorment indicada.